Lista nauczycieli akademickich

Lista nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, mogących pełnić opiekę naukową związaną z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

 

Dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości:

prof. dr hab. Mirosław Chaberek

prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski

prof. dr hab. Barbara Marciszewska

prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski

prof. dr hab. Izabela Steinka

prof. dr hab. Maria Śmiechowska

dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG

dr hab. Magdalena Bogalecka, prof. UMG

dr hab. inż. Joanna Brzeska, prof. UMG

dr hab. Piotr Oskar Czechowski, prof. UMG

dr hab. inż. Przemysław Dmowski, prof. UMG

dr hab. inż. Mariola Jastrzębska, prof. UMG

dr hab. Joanna Kizielewicz. prof. UMG

dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. UMG

dr hab. Marzenna Popek, prof. UMG

dr hab. Ewa Ratajczak-Ropel, prof. UMG

dr hab. inż. Agnieszka Rybowska, prof. UMG

dr hab. inż. Aleksandra  Wilczyńska, prof. UMG

 

Dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki

prof. dr hab. inż. Piotr Gnaciński

prof. dr hab. inż. Marek Hartman

prof. dr hab. inż. Józef Lisowski

prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski

prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk

prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk

prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski

dr hab. inż. Kalina Detka, prof. UMG

dr hab. inż. Paweł Górecki, prof. UMG

dr hab. inż. Jan  Iwaszkiewicz, prof. UMG

dr hab. inż. Piotr Jankowski , Prof. UMG

dr hab. inż. Marek  Kitliński, prof. UMG

dr hab. inż. Agnieszka Lazarowska, prof. UMG 

dr hab. inż. Andrzej Łebkowski, prof. UMG

dr hab. inż. Andrzej Łoziński, prof. UMG

dr hab. inż. Piotr Mysiak, prof. UMG

dr hab. inż. Przemysław Ptak, prof. UMG

dr hab. inż. Wiesław Sieńko, prof. UMG

dr hab. Agata Skwarek, prof. UMG

dr hab. inż. Mirosław Tomera, prof. UMG

 

Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport

prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Zbigniew Burciu             

prof. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UMG

prof. dr hab. inż. Cezary Specht

prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit             

dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk, prof. UMG

dr hab. Sambor Guze, prof. UMG

dr hab. inż. Małgorzata Pawlak, prof. UMG

dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG

dr hab. inż. kpt ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG

dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, prof. UMG

 

Dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku

dr hab. inż. Włodzimierz Freda, prof. UMG

dr hab. Grażyna Pazikowska-Sapota, prof. UMG        

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki