Lista nauczycieli akademickich

Lista nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, mogących pełnić opiekę naukową związaną z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

 

Dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości:

Tytuł/stopień naukowy

Nazwisko i imię

Stanowisko

prof. dr hab. inż.

Bykowski Piotr

profesor

prof. dr hab.

Grzelakowski Andrzej

profesor

prof. dr hab.

Jędrzejowicz Piotr

profesor

prof. dr hab.

Marciszewska Barbara

profesor

prof. dr hab. inż.

Przybyłowski Piotr

profesor

prof. dr hab.

Steinka Izabela

profesor

prof. dr hab.

Śmiechowska Maria

profesor

dr hab.

Barbucha Dariusz

prof. UMG

dr hab. inż.

Brzeska Joanna

prof. UMG

dr hab. inż.

Czarnowski Ireneusz

prof. UMG

dr hab.

Czechowski Piotr Oskar

prof. UMG

dr hab. inż.

Dmowski Przemysław

prof. UMG

dr hab. inż.

Jastrzębska Mariola

prof. UMG

dr hab.

Kizielewicz Joanna

prof. UMG

dr hab. inż.

Ocieczek Aneta

prof. UMG

dr hab.

Popek Marzenna

prof. UMG

dr hab.

Przybyłowski Adam

prof. UMG

dr hab.

Ratajczak-Ropel Ewa

prof. UMG

dr hab. inż.

Ruszkowska Millena

prof. UMG

dr hab. inż.

Rybowska Agnieszka

prof. UMG

dr hab. inż.

Wilczyńska Aleksandra

prof. UMG

 

Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika:

 

Tytuł/stopień

Nazwisko i imię

Stanowisko

prof. dr hab. inż.

Górecki Krzysztof

profesor

prof. dr hab. inż.

Gnaciński Piotr

profesor

prof. dr hab. inż.

Hartman Marek

profesor

prof. dr hab. inż.

Lisowski Józef

profesor

prof. dr hab. inż.

Mindykowski Janusz

profesor

prof. dr hab. inż.

Mizeraczyk Jerzy

profesor

prof. dr hab. inż.

Tarasiuk Tomasz

profesor

prof. dr hab. inż.

Zarębski Janusz

profesor

dr hab. inż.

Borys Andrzej

prof. UMG

dr hab. inż.

Iwaszkiewicz Jan

prof. UMG

dr hab. inż.

Jankowski Piotr

prof. UMG

dr hab. inż.

Kitliński Marek

prof. UMG

dr hab. inż.

Łebkowski Andrzej

prof. UMG

dr hab. inż.

Łoziński Andrzej

prof. UMG

dr hab. inż.

Mysiak Piotr

prof. UMG

dr hab. inż.

Ptak Przemysław

prof. UMG

dr hab. inż.

Sieńko Wiesław

prof. UMG

dr hab.

Skwarek Agata

prof. UMG

dr hab. inż.

Tomera Mirosław

prof. UMG

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia