Resilient Navigation and Timing Foundation

 

Fundacja Resilient Navigation and Timing Foundation jest organizacją pożytku publicznego, realizującą swoje cele poprzez działania edukacyjne i charytatywne na rzecz przeciwdziałania coraz częstszym przypadkom zagłuszania, spoofingu i zakłócania sygnałów globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GPS), co może mieć krytyczne w skutkach następstwa dla życia społecznego i gospodarki światowej.

Fundacja działa na rzecz ochrony infrastruktury IT poprzez promowanie rozwiązań i przepisów prawnych mających na celu zwalczanie tych oraz innych zagrożeń dla technologii nawigacji satelitarnej, w tym cyberataków. Jednocześnie edukuje liderów i społeczeństwo na temat istoty precyzyjnej i bezpiecznej nawigacji i synchronizacji czasowej, jak również w zakresie ryzyk technologicznych i potrzeby wzmacniania bezpieczeństwa systemów nawigacyjnych.

Na czele Fundacji stoi zarząd, a w działalność Fundacji zaangażowanych jest wiele osób ze światowych korporacji, w tym firm i instytutów nawigacyjnych oraz przedsiębiorstw technologicznych. Prace Fundacji wspomaga Międzynarodowy Komitet Doradczy (International Advisory Council), w skład którego wchodzą naukowcy, konsultanci, doradcy i inżynierowie z całego świata. Ze strony Uniwersytetu Morskiego  w Gdyni w pracach Komitetu Doradczego uczestniczy dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UMG.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą