European Foundation for Management Development (EFMD)

 

European Foundation for Management Development jest największą w Europie i drugą na świecie organizacją szkół biznesu, z prawie 1000 członków instytucjonalnych i 30000 ekspertów w 100 krajach. Jest uznawana za jedną z najbardziej wpływowych organizacji uczelni ekonomicznych, kształtującą rozwój edukacji menedżerskiej i zarządzania w Europie i na świecie. W ramach EFMD Andrzej Popadiuk – Dyrektor CMEW UMG - jako członek Board of Trustees of European Foundation for Management Development promuje umiędzynarodowienie polskich uczelni oraz współpracę między ośrodkami polskimi i międzynarodowymi w celu zapewnienia wysokiej jakości programów rozwojowych dla branży morskiej energetyki wiatrowej.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą