International Association of Institutes of Navigation (IAIN)

 

IAIN jest organizacją pozarządową non-profit zrzeszającą krajowe oraz zagraniczne instytuty i organizacje mające na celu wspieranie działalności człowieka na lądzie, na morzu, w powietrzu i w kosmosie poprzez rozwijanie, a także  rozpowszechnianie nauki i praktyki nawigacji.

IAIN jest zarządzany przez Komitet Oficerski, którego członkowie zostali wybrani przez Zgromadzenie Ogólne w listopadzie 2021 r. Prezydentem Komitetu został dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UMG, Przewodniczący Polskiego Forum Nawigacyjnego.

IAIN jest zarejestrowany w Holandii, w jego skład wchodzą 34 organizacje z całego świata.

Jednym z działań stowarzyszenia jest organizacja odbywającego się co trzy lata Światowego Kongresu IAIN, którego celem jest omówienie technicznych zagadnień nawigacyjnych. Kolejnym działaniem jest zbieranie i publikowanie wiadomości związanych z nawigacją i technikami nawigacji, a także publikowanie artykułów. Trzecim zadaniem IAIN jest reprezentacja instytutów członkowskich w różnych międzynarodowych organach regulacyjnych, takich jak International Maritime Organization (IMO) i International Civil Aviation Organization (ICAO).

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą