Advancing Technology for Humanity (IEEE )

 

IEEE jest największą na świecie profesjonalną organizacją techniczną dedykowaną rozwojowi technologii. Głównym celem organizacji jest promowanie innowacji technologicznych i postępu dla dobra ludzkości. IEEE, poprzez działalność naukowo-dydaktyczną swoich członków, często cytowane publikacje naukowe, opracowywane standardy technologiczne oraz organizowane konferencje naukowe, stanowi inspirację dla światowej społeczności do podejmowania innowacji, zwłaszcza w zakresie elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, inżynierii komputerowej i informacyjnej oraz dziedzin pokrewnych.

W 2016 roku na podstawie decyzji komitetu IEEE Member and Geographic Activities został powołany Polski Oddział IEEE Systems, Man, and Cybernetics , w skład którego weszli przedstawiciele Katedry Systemów Informacyjnych UMG.

Natomiast we władzach Polskiego Oddziału IEEE Electron Devices zasiadają przedstawiciele Katedry Elektroniki Morskiej.

W latach poprzednich we władzach Polskiego Oddziału IEEE Instrumentation and Measurement zasiadał przedstawiciel Katedry Elektroenergetyki Okrętowej.

Przedstawiciele Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uczestniczą również w cyklicznych konferencjach naukowych organizowanych przez IEEE.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą