International Maritime Organization (IMO)

 

Międzynarodowa Organizacja Morska w Londynie (International Maritime Organization IMO) jest agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ, zajmującą się sprawami morskimi, zwłaszcza bezpieczeństwem i ochroną żeglugi oraz zapobieganiem zanieczyszczenia środowiska morskiego przez statki. Głównym zadaniem IMO jest stworzenie efektywnych, powszechnie przyjętych i  wdrożonych ram prawnych dla szeroko rozumianego przemysłu morskiego.

Eksperci UMG podejmują działania na rzecz rządu RP na forum IMO poprzez udział w sesjach Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC), Podkomitetu ds. bezpieczeństwa żeglugi, radiokomunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa (NCSR), Podkomitetu ds. przewozu ładunków i kontenerów (CCC), Podkomitetu ds. czynnika ludzkiego, szkolenia i obowiązków wachtowych (HTW) oraz Podkomitetu ds. projektowania i konstrukcji statków (SDC), a także w zwoływanych na bieżąco grupach roboczych. Eksperci dokonują analizy spraw rozpatrywanych na sesjach organów IMO oraz przygotowują merytoryczne stanowisko strony polskiej i wnioski wynikające z podjętych przez IMO uchwał.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą