The Nautical Institute

 

The Nautical Institute jest organizacją pozarządową o statusie doradczym przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Jego celem jest promowanie profesjonalizmu, najlepszych praktyk i bezpieczeństwa w całej branży morskiej oraz reprezentowanie interesów swoich członków. 

Przewodniczącym polskiego oddziału Instytutu jest od 2005 roku prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Rektor UMG.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą