International Association of Maritime Universities (IAMU)

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Morskich z siedzibą w Tokio (International Association of Maritime Universities IAMU) jest globalną siecią wiodących uczelni morskich, oferujących kształcenie i szkolenia marynarzy dla światowej żeglugi morskiej.

Stowarzyszenie IAMU zostało założone w 1999 roku przez 7 uczelni morskich z 5 kontynentów, połączonych wspólną ideą uznania znaczenia kształcenia i szkolenia morskiego w szybko postępującej globalizacji żeglugi międzynarodowej w XXI wieku. Podczas zwołanego w 2000 roku pierwszego posiedzenia Annual General Assembly of IAMU (AGA IAMU), do nowopowstałej organizacji wstąpiło 21 uczelni morskich, w tym Uniwersytet Morski w Gdyni. Obecnie stowarzyszenie posiada 72 członków z 38 krajów, w tym z Europy i Afryki (41), Azji, Pacyfiku i Oceanii (18), Ameryki (11) a także dwóch członków specjalnych (World Maritime University w Malmö oraz Nippon Foundation), spełniających wymogi kształcenia na I, II i III stopniu wyższej edukacji morskiej. Głównym sponsorem IAMU jest japońska organizacja non-profit Nippon Foundation, wspierająca działania statutowe stowarzyszenia między innymi poprzez udzielanie grantów badawczych, a jej szef dr Yohei Sasakawa (Chairrman of The Nippon Foundation) pełni funkcję honorowego przewodniczącego Stowarzyszenia.

Od 2007 roku IAMU posiada status międzynarodowej organizacji pozarządowej NGO reprezentującej akademicką społeczność morską, upoważnionej do uczestniczenia w obradach Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO z siedzibą w Londynie, agendy ONZ.

Doroczne Zgromadzenie Ogólne IAMU - Annual General Assembly of IAMU (AGA), odbywające się w poszczególnych uczelniach członkowskich, jest głównym forum IAMU umożliwiającym wzajemną wymianę informacji i zatwierdzenie strategii stowarzyszenia oraz promowania dobrych stosunków i współpracy między członkami. Podczas zgromadzeń odbywają się konferencje naukowe, prezentacje realizowanych projektów badawczych, a także oddzielne konferencje przeznaczone dla studentów, tzw. IAMU Students (IAMUS) Conference.

Warto podkreślić, że 12-te zgromadzenie ogólne IAMU (12 AGA IAMU) odbyło się w roku 2011 w Gdyni. Uczestniczyło w nim 150 profesorów reprezentujących 48 uczelni członkowskich oraz ponad 30 studentów, a temu wydarzeniu towarzyszył unikalny zlot statków szkolnych.

Już w poprzedniej kadencji 2020-2023 (wydłużonej o rok z powodu pandemii Covid-19) Rektor UMG prof. Adam Weintrit był członkiem Międzynarodowej Rady Wykonawczej - International Executive Board (IEB) IAMU, reprezentując grupę 41 uczelni członkowskich z rejonu Europy i Afryki i jednocześnie  przewodniczył jednemu z czterech komitetów stałych IAMU, odpowiadając za prace Komitetu ds. Akademickich - Academic Affairs Committee (AAC). Uczelnia nasza w trakcie dwóch wcześniejszych kadencji (2014-2016 i 2016-2018) przewodniczyła już grupie uczelni członkowskich z rejonu Europy i Afryki oraz należała do Komitetu ds. Akademickich (AAC), nadzorującego projekty badawcze i działalność wydawniczą stowarzyszenia, a także była członkiem Międzynarodowej Rady Wykonawczej IAMU (IEB).

23 lutego 2022 r. odbyły się wybory w grupie członków IAMU reprezentujących Europę i Afrykę (tzw. Europe and Africa Region 1). Następcą UMG na lata 2023-2025 została chorwacka uczelnia – University of Rijeka.

Doceniając aktywność UMG w ciągu ostatnich lat, Członkowie Międzynarodowej Rady Wykonawczej zdecydowali, że nasza Uczelnia będzie w kadencji na lata 2023-2025 zasiadać w International Executive Board jako stały reprezentant szerokiego grona wszystkich uczelni morskich zrzeszonych w IAMU. Decyzja ta oznacza, że UMG pełniący do marca 2023 roku funkcję przedstawiciela regionalnego tzw. Regionu Europa/Afryka, od kwietnia 2023 roku znajdzie się w grupie tzw. At Large Representatives, tj. 3 uczelni, które zostały nominowane z uwagi na ich zaangażowanie w działalność w poszczególnych komitetach, grupach roboczych, konferencjach czy webinarach oraz udział w projektach badawczych.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU (IEB - International Executive Board), które odbyło się w Tokio w dniach 13 i 14 lutego 2023 roku, jego członkowie wybrali przewodniczącego oraz stałych członków komisji na lata 2023-2025.

JM Rektor UMG, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit został wybrany Przewodniczącym całego International Association of Maritime Universities (IAMU) i jednocześnie szefem Komitetu ds. Polityki i Planowania (Policy and Planning Committee). Do zadań tego Komitetu należy:

  • doradzanie Zarządowi w ogólnych i szczegółowych kwestiach politycznych;
  • opracowywanie i ocena realizacji planów strategicznych i planów działania;
  • nadzorowanie procesu oceny nowych wniosków o członkostwo;
  • zgłaszanie kandydatów do Zarządu i szefów Stałych Komitetów na kolejną kadencję;
  • tworzenie publicznych materiałów informacyjnych, w tym rozwój strony internetowej IAMU.

Międzynarodowa Rada Wykonawcza IEB (International Executive Board) Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU (Interantional Association of Maritime Universities) na lata 2023-2025. Od lewej: prof. Jari Multisilta, Satakunta University of Applied Sciences, kadm. Francis X McDonald, Massachusetts Maritime Academy, prof. Ana Peric Hadzic, University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies, prof. Takeshi Nakazawa, Executive Director IAMU, dr Yohei Sasakawa, Chairman of The Nippon Foundation, prof. Adam Weintrit, Gdynia Maritime University, Chair of IAMU, prof. Nafiz Arica, Piri Reis University, dr Cleopatra Dounbia-Henry, President of World Maritime University, prof. Yuqing Sun, Dalian Maritime University, prof. Michael van Balen, Australian Maritime College, University of Tasmania.

 

Prof. Glenn Blackwood przekazuje insygnia władzy nowemu przewodniczącemu Stowarzyszenia IAMU prof. Adamowi Weintritowi, rektorowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, 13-14.02.2023, Tokio, Japonia

Prof. Glenn Blackwood przekazuje insygnia władzy nowemu przewodniczącemu Stowarzyszenia IAMU prof. Adamowi Weintritowi, rektorowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, 13-14.02.2023, Tokio, Japonia

Międzynarodowa Rada Wykonawcza IEB (International Executive Board) Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU (Interantional Association of Maritime Universities) na lata 2023-2025. 13-14.02.2023, Tokio, Japonia

Międzynarodowa Rada Wykonawcza IEB (International Executive Board) Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU (Interantional Association of Maritime Universities) na lata 2023-2025. 13-14.02.2023, Tokio, Japonia

22. edycja Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów IAMU, Batumi Gruzja, 17-21.10.2022

22. edycja Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów IAMU, Batumi Gruzja, 17-21.10.2022

Posiedzenie w trybie on-line International Executive Board IAMU, 18-19.04.2022

Posiedzenie w trybie on-line International Executive Board IAMU, 18-19.04.2022

21. edycja konferencji IAMU, Egipt 26-29.10.2021

21. edycja konferencji IAMU, Egipt 26-29.10.2021

20. posiedzenie członków IAMU, Tokio 29.10-01.11.2019

20. posiedzenie członków IAMU, Tokio 29.10-01.11.2019

18. edycja Konferencji IAMU, Varna, Bułagaria, 11-14.10.2017

18. edycja Konferencji IAMU, Varna, Bułagaria, 11-14.10.2017

IAMU Varna Bułgaria, 10-11.04.2017

IAMU Varna Bułgaria, 10-11.04.2017

Posiedzenie ACC IAMU, 5-6.02.2017, Gdynia

Posiedzenie ACC IAMU, 5-6.02.2017, Gdynia

AGA 17 IAMU Wietnam, 2016

AGA 17 IAMU Wietnam, 2016

IAMU AGA 14 Constanta Maritime University. 26-28.10.2013

IAMU AGA 14 Constanta Maritime University. 26-28.10.2013

8. Generalne Zgromadzenie IAMU w Odessie. Wrzesień 2007

8. Generalne Zgromadzenie IAMU w Odessie. Wrzesień 2007

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą