Regulamin przedmiotu "wychowanie fizyczne" obowiązującego w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni