Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Morski w Gdyni oraz warunki zwalniania w całości lub z części z opłat