Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja

W sobotę 6 października 2018 roku na Skwerze Kościuszki w Gdyni, przed żaglowcem "Dar Pomorza” odbyła się pierwsza w historii, uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w barwach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (UMG).

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panu Premierowi Jarosławowi Gowinowi oraz Jego Magnificencji Rektorowi prof. dr. hab. inż. Januszowi Zarębskiemu przez Dowódcę Kompanii. Następnie dokonano uroczystego pożegnania Sztandaru Akademii Morskiej w Gdyni, który reprezentował uczelnię przez ostatnie 16 lat.

Studentów i pracowników powitał Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. W uroczystości udział wziął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Premier Jarosław Gowin, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy szkół wyższych, przedstawiciele duchowieństwa i przedsiębiorstw gospodarki morskiej, stowarzyszeń współpracujących z Uniwersytetem Morskim, absolwenci i sympatycy uczelni.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa, Pani Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski,  Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, Europejski Koordynator Ludzi Morza Ojciec Edward Pracz, Rektor Hochschule Bremerhaven prof. Peter Ritzenhoff, Prorektor Hochschule Bremerhaven prof. Gerhard Feldmeier, Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. Wojciech Ślączka,  Rektor Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. Tomasz Szubrycht, Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prof. Krzysztof Polkowski, Rektor Ateneum Szkoły Wyższej prof. Waldemar Tłokiński, Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego ks. dr Krzysztof Kinowski, Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego ks. prof. Wojciech Pikora, Rektor Kolegium Teologicznego w Gdyni ks. prof. Jacek Bramorski, Przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk prof. Bogusław Smólski, Przewodniczący Konwentu Morskiego kpt. ż. w. Zbigniew Sulatycki, Zarządca Komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej Paweł Brzezicki, Prezydent „Pracodawcy Pomorza” Zbigniew Canowiecki,  Konsul Honorowy Francji Alain Mompert, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Łukasz Greinke, Prezes Polskiego Rejestru Statków Andrzej Madejski, Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Jerzy Lewandowski, Prezes Zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej Piotr Redmerski, Prezes NAVIMOR Jarosław Popis, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza Sławomir Helbryta, Prezes Wiceprzewodniczący Rady KIGM Krzysztof Michnal, Prezes Gdańskiego Klubu Biznesu dr Marek Głuchowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego Emil Kuzebski, Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej Tomasz Miegonia, Wiceadmirał Krzysztof Jaworski, Dowódca 3. Flotylli Okrętów Mirosław Jurkowlaniec, Nadkomisarz Komendy Miejskiej Policji Robert Ronduda, Sekretarz Konwentu Morskiego Krzysztof Siedlikowski, a także byli rektorzy naszej uczelni: prof. Daniel Duda, prof. Piotr Przybyłowski, prof. Józef Lisowski, prof. Romuald Cwilewicz, prof. Piotr Jędrzejowicz.

Po przemówieniu inauguracyjnym JM Rektora nastąpiło odczytanie aktu nadania sztandaru i uroczyste przekazanie nowego sztandaru dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.  Akt nadania, w imieniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka, odczytała Pani Minister Anna Moskwa. Następnie, zgodnie z XVIII-wiecznym obyczajem, wyróżnieni goście dokonali wbicia pamiątkowego gwoździa oraz potwierdzili ten fakt złożeniem podpisu w Księdze Pamiątkowej. Uroczystego wręczenia sztandaru na ręce Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. Janusza Zarębskiego, dokonał Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Pan kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski w towarzystwie Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pani Anny Moskwy oraz przewodniczącej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pani Poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk.

Listy gratulacyjne z okazji Inauguracji Roku Akademickiego na ręce JM Rektora skierowali: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Stanisław Karczewski oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Kuchciński.

Swoje wystąpienia na uroczystość inauguracji przygotowali zaproszeni goście, m.in. Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin, Przewodniczący Konwentu Morskiego kpt. ż. w. Zbigniew Sulatycki, Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pani Anna Moskwa, Posłanka na Sejm RP Pani Dorota Arciszewska-Mielewczyk oraz Przedstawiciel Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Pan Dawid Zdrojewski.

Czworo studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w czasie rekrutacji, ślubowało – w imieniu wszystkich studentów I roku – na sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. JM Rektor uroczyście pasował na studentów reprezentantów poszczególnych wydziałów.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek Gróbarczyk przyznał nagrodę indywidualną za całokształt dorobku Panu prof. Jerzemu Mizeraczykowi, a także ufundował nagrody dla najlepszych studentów kierunków morskich:

  • Najlepszym studentem nawigatorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni został Michał Linowski.
  • Najlepszym studentem mechanikiem okrętowym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni został Karol Wachowiak.
  • Najlepszym studentem elektroautomatykiem okrętowym Uniwersytetu Morskiego w  Gdyni został Adrian Abraham.

Oprawa muzyczna uroczystości była wyjątkowa: z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, fot. Radosław Czaja

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro ds. Marketingu​

Wytworzył informację:

M. Zajk
12.10.2018
Wprowadzenie:
M. Zajk 12.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
M. Zajk 12.10.2018