Uniwersytet Morski w Gdyni

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

(Dz. U. z dnia 16 lipca 2018 r. poz. 1362)

z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany nazwy Akademii Morskiej w Gdyni

 

Na podstawie art. 18 ust. 1b pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2018 r. Akademii Morskiej w Gdyni nadaje się nazwę „Uniwersytet Morski w Gdyni”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
M. Gróbarczyk

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Biuro Rektora
31.08.2018
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 31.08.2018
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 31.08.2018