Statut

Statut przyjęty uchwałą nr 12 Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 2 marca 2006 r. 

Zmiany:

 • uchwała nr 113/2011 Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 15.12.2011 r.

 • uchwała nr 135/2012 Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 03.04.2012 r.

 • uchwałą nr 50/XV/2013 Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 28.02.2013 r.

 • uchwała nr 51/XV/2013 Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 28.02.2013 r.

 • uchwała nr 52/XV/2013 Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 28.02.2013 r.

 • uchwała nr 269/XV Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 30.04.2015 r. 

 • uchwała nr 269a/XV Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 30.04.2015 r.

 • uchwała nr 277/XV Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 28.05.2015 r.

 • uchwała nr 278/XV Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 28.05.2015 r.

 • uchwała 325/XV Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 28.01.2016 r. 

 • uchwała 59/XVI Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 30.03.2017 r.

 • uchwała 60/XVI Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 30.03.2017 r. 

 • uchwała 130/XVI Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 30.08.2018 r.

 • uchwała 131/XVI Senatu Akademii Morskiej w Gdyni  z dnia 30.08.2018 r.

 • uchwała 137/XVI Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 27.09.2018 r.

 

Statut zatwierdzony decyzją Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 20.10.2006r.
(-) R. Wiechecki

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Senat UMG
28.01.2016
Wprowadzenie:
Dział Organizacyjno-Prawny 21.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
D.Niklas 14.12.2018