Wydarzenia bieżące

W dniu 11 czerwca 2018 roku, w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu Akademii Morskiej w Gdyni, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy naszą Uczelnią i Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A.

W dniu 28 maja 2018 roku przedstawiciele AMG uczestniczyli w uroczystych obchodach 40-tej rocznicy współpracy pomiędzy obu Uczelniami, zorganizowanych w Bremerhaven. Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy nastąpiło symboliczne odnowienie tej współpracy poprzez podpisanie przez Rektora Hochschule Bremerhaven, prof. Petera Ritzenhoffa i Prorektora ds. Nauki AMG, prof. Ireneusza Czarnowskiego nowej umowy dotyczącej kontynuacji i poszerzenia obszarów wspólnych działań AMG i HB.

W dniu 7 czerwca 2018 r. w Sali Senatu Akademii Morskiej w Gdyni odbyło się spotkanie przedstawicieli Akademii Morskiej w Gdyni oraz Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja). Wizyta miała na celu omówienie możliwości nawiązania współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy uczelniami.

Akademię Morską w Gdyni reprezentowali:

Uroczyste posiedzenie Senatu

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. Janusz Zarębski serdecznie zaprasza na

Uroczyste Posiedzenie Senatu

które odbędzie się w auli im. Tadeusza Meissnera przy ul. Morskiej 81-87 w dniu 11 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 

 

Program uroczystości:

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
24.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 21.02.2018