Aktualności

Rektor i Senat 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

mają zaszczyt zaprosić na

ŚWIĘTO UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

które odbędzie się 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) 

Uniwersytet Morski w Gdyni dołączył do III edycji ochotniczego szkolenia wojskowego dla studentów Legia Akademicka. 

Program skierowany jest do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe oraz uzyskać stopień wojskowy.

Organizatorem części teoretycznej szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest Uniwersytet Morski. Część praktyczną wojskowego szkolenia w formie ćwiczeń poligonowych organizuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Więcej informacji można uzyskać:

Strony

Polecamy