Aktualności

Informacja dotycząca powrotu studentów do akademików UMG z dnia 19.05.2020 roku

W związku ze wznowieniem zajęć ponowne zakwaterowanie studentów w domach studenckich UMG odbywa się na poniższych zasadach:

Zgodnie z zarządzeniem nr 33 JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 12 maja 2020 r. działalność Biblioteki Głównej UMG zostaje wznowiona z dniem 13 maja 2020 r. na zasadach określonych w zarządzeniu.

Szczegółowe zalecenia dotyczące korzystania ze zbiorów:

Strony

Polecamy

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Rektora

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
02.07.2013
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 02.07.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 28.08.2020