Erasmus+ dla studentów

W programie Erasmus+ studenci UMG mają możliwość wyjechać na część studiów do uczelni partnerskich, na staż lub praktykę w krajach uczestniczących. Wyjazd na studia oferowany jest na okres od 3 do 12 miesięcy, natomiast na staż/praktykę od 2 do 12 miesięcy. Uczelnia może wysłać studentów na praktyki za pośrednictwem polskiej instytucji specjalizującej się w organizowaniu praktyk za granicą.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą