Erasmus+ dla studentów

Budżet programu Erasmus+ 2021-2027 wynosi 26,2 miliarda euro (oraz dodatkowo 2,2 mld euro z unijnego instrumentu współpracy zewnętrznej), a więc niemal dwa razy więcej niż poprzedni program tj. Erasmus+ na lata 2014-2020.

Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy i zielony
Celem ogólnym programu jest wspieranie, w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie i poza nią, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i aktywności obywatelskiej.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą