Zasady ogólne

Wyjazd w Programie Erasmus+ daje uczestnikom możliwość zdobycia cennych doświadczeń, udoskonalenia znajomości języków obcych, czy innych kultur. Zdobyte doświadczenie i kompetencje przyczyną się do zwiększenia  efektywności na międzynarodowym rynku pracy.

W programie Erasmus+ studenci i doktoranci UMG mają możliwość wyjechania na część studiów do uczelni partnerskich, na staż lub praktykę w krajach uczestniczących. Wyjazd na studia oferowany jest na okres od 3 do 12 miesięcy, natomiast na staż/praktykę od 2 do 12 miesięcy. Uczelnia może wysłać studentów na praktyki za pośrednictwem polskiej instytucji specjalizującej się w organizowaniu praktyk za granicą.

Aby wyjechać na stypendium, należy spełnić następujące warunki:

  • być studentem lub doktorantem UMG,
  • ukończyć I rok studiów I st. Lub 1 sem. II st.,
  • mieć wysoką średnią (im wyższa, tym lepsza),
  • posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub włoskiego, w zależności od wybranej uczelni,
  • być w stanie ponieść koszty utrzymania w czasie pobytu na stypendium, (dofinansowanie z Programu Erasmus+ to tylko dofinansowanie do zwiększonych kosztów utrzymania za granicą!).

Na każdym poziomie studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów na łączny czas trwania nie dłuższy niż 12 miesięcy.

W ramach programu Erasmus+ można wyjechać w celu:

  • podjęcia studiów,
  • krótkoterminowego podjęcia studiów/praktyk,
  • uczestniczenia w mieszanych kursach intensywnych (tzw. BIP – Blended Intensive Programmes).

 

UWAGA!

Radzimy, aby osoby zainteresowane wyjazdem w ramach Programu Erasmus+ zapoznały się z informacjami na stronie internetowej wybranej uczelni. Można tam znaleźć mnóstwo przydatnych informacji nie tylko o samej uczelni, ale także o możliwościach zakwaterowania, kosztach utrzymania, klimacie itp. 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni