Zasady ogólne

Wyjazd w Programie Erasmus+ daje uczestnikom możliwość zdobycia cennych doświadczeń, udoskonalenia znajomości języków obcych, czy innych kultur. Zdobyte doświadczenie i kompetencje przyczyną się do zwiększenia  efektywności na międzynarodowym rynku pracy.

W programie Erasmus+ studenci UMG mają możliwość wyjechać na część studiów do uczelni partnerskich, na staż lub praktykę w krajach uczestniczących. Wyjazd na studia oferowany jest na okres od 3 do 12 miesięcy, natomiast na staż/praktykę od 2 do 12 miesięcy. Uczelnia może wysłać studentów na praktyki za pośrednictwem polskiej instytucji specjalizującej się w organizowaniu praktyk za granicą.

Aby wyjechać na stypendium należy spełnić następujące warunki:

  • być studentem UMG
  • ukończyć I rok studiów I st. Lub 1 sem. II st.
  • mieć wysoką średnią (im wyższa tym lepsza)
  • posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub włoskiego, w zależności od wybranej uczelni
  • być w stanie ponieść koszty utrzymania w czasie pobytu na stypendium (dofinansowanie z Programu Erasmus+ to tylko dofinansowanie do zwiększonych kosztów utrzymania za granicą!).

Na każdym poziomie studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów na łączny czas trwania nie dłuższy niż 12 miesięcy.

W ramach programu Erasmus+ można wyjechać w celu:

  • podjęcia studiów,
  • odbycia stażu lub praktyki studenckiej (wyłącznie na Wydziale Nawigacyjnym oraz Elektrycznym).

 

UWAGA!

Radzimy, aby osoby zainteresowane wyjazdem w ramach Programu Erasmus+ zapoznały się z informacjami na stronie internetowej wybranej uczelni. Można tam znaleźć mnóstwo przydatnych informacji nie tylko o samej uczelni, ale także o możliwościach zakwaterowania, kosztach utrzymania, klimacie itp. Adresy stron internetowych (patrz: uczelnie partnerskie).

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni