Koordynatorzy Erasmus+

Dział Kształcenia - Koordynator Administracyjny Erasmus+:

Aleksandra Prądzyńska
a.dattaatau.umg.edu.pl
erasmusatumg.edu.pl
pok. B-104
tel. 58-5586-493

specjalista
Paulina Witt
p.wittatau.umg.edu.pl
pok. B-104
tel. 58-5586-616


Wydział Mechaniczny - Koordynator WM

Justyna Molenda
j.molendaatwm.umg.edu.pl
pok. A-244
tel. 58-5586-249
dziekanat - dziekanatatwm.umg.edu.pl
pok. A-204
tel. 58-5586-321

Wydział Elektryczny - Koordynator WE

Bolesław Dudojć
b.dudojcatwe.umg.edu.pl
pok. C-321
tel. 58-5586-390; 728-912-772
dziekanat:
Dorota Bezpalska
d.bezpalskaatwe.umg.edu.pl
pok. C-256
tel. 58-5586-681

Wydział Nawigacyjny - Koordynator WN

Przemysław Wilczyński
p.wilczynskiatwn.umg.edu.pl
pok. N-223
tel. 58-5586-145
dziekanat:
Agnieszka Osowska
a.osowskaatwn.umg.edu.pl
pok. N-106
tel. 58-5586-196

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości - Koordynator WZNJ

Marzenna Popek
m.popekatwznj.umg.edu.pl
pok. B-121
tel. 58-5586-459
dziekanat:
Anna Dziubanii
a.dziubaniiatwznj.umg.edu.pl
pok. B-124
tel. 58-5586-215
 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni