FAQ

 

Czy w czasie pobytu na stypendium można podjąć pracę?

Studenci z krajów członkowskich UE mają prawo do podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze określonym przez ustawodawstwo krajowe.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni