Stypendia

STYPENDIA  DLA  STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

Student może  ubiegać się  o pomoc materialną ze środków funduszu  uczelni w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora
  • zapomogę.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:
sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS może przyznać studentowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż padanego wyżej.
Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek studenta, złożony do Rektora/WKS w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.
 
Szczegółowe przepisy określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.  

Dochód w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 wynosi:

                                                      stypendium socjalne wyższe       od 0  do  668,20
                                                      stypendium socjalne niższe         od 668,21  -  do 1050,00

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2020/2021  -  podany zostanie w terminie późniejszym

Studenci  mogą składać wnioski o  przyznanie  świadczeń pomocy materialnej  w roku akademickim 2020/2021 w wydziałowych komisjach stypendialnych w terminie:     od 1.10.2020 r. do 20.10.2020 r.
                                                                  
                                                                          
Wydział Elektryczny   -   pokój   C-53 (parter)

Wydział Mechaniczny  -  pokój    A-217

Wydział PiT - pokój  C-7 (parter)

Wydział Nawigacyjny Al. Jana Pawła II 3  pokój  P-3

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Oprócz pomocy materialnej ze strony uczelni student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

  • stypendium ministra  dla studentów

           Poniższe Rozporządzenie MGMiŻŚ obowiązuje w roku akademickim 2020/2021.

         http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000432/O/D2019043...

MojeStypendium.pl

Rozwiń skrzydła z Moim Stypendium!

Poszukujesz źródeł wsparcia swojego rozwoju naukowego, artystycznego, sportowego? Myślisz o wyjeździe na studia za granicą? A może szukasz ciekawych ofert konkursów? Zajrzyj na MojeStypendium.pl - to całkowicie darmowa baza ofert stypendiów krajowych i zagranicznych, konkursów i staży. Na portalu publikowane są także artykuły o tematyce stypendialnej i edukacyjnej.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne. Stypendium może pomóc m.in. sfinansować studia na wymarzonej uczelni osobom z małych miejscowości, umożliwić wyjazd na staż za granicę czy realizację projektu artystycznego. Bezpłatna, dostępna dla wszystkich baza stypendiów, konkursów i staży na portalu MojeStypendium.pl pomaga znaleźć oferty odpowiadające zainteresowaniom i sytuacji życiowej danej osoby.

Wiedza, doświadczenie i mądre dziennikarstwo

Portal Moje Stypendium prowadzony jest od 2006 roku przez Fundację Dobra Sieć - organizację społeczną, która od ponad 10 lat aktywnie działa w obszarze wykorzystywania nowych technologii dla dobra społecznego, w tym popularyzacji wiedzy o programach stypendialnych. W bazie serwisu od początku jego istnienia zgromadzone zostało ponad 12 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży.

Moje Stypendium to nie tylko baza ofert - to także baza wiedzy. Na portalu regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją - m.in. o tym, jak poszukiwać stypendiów w Polsce czy gdzie szukać wsparcia na studia za granicą.

Wsparcie w czasie epidemii

Zwłaszcza w sytuacji dużej niepewności związanej z systemem edukacji i rynkiem pracy wywołanej pandemią COVID-19, wartościowe inicjatywy stypendialne, będące elementem rozbudowanej sieci wsparcia, mogą być szczególnie pomocnym narzędziem dla wielu osób.

Fundacja stara się służyć swoim doświadczeniem i wiedzą również w obecnej sytuacji. W ostatnim czasie na portalu pojawiły się m.in. artykuły w przystępny sposób opisujące, jak wygląda funkcjonowanie szkół i powrót na uczelnie w czasie epidemii.

Pomoc dla organizatorów stypendialnych oraz badania stypendiów

Działalność Fundacji obejmuje także szeroko zakrojone badania i analizy systemu stypendiów w Polsce oraz wsparcie organizacji w tworzeniu, udoskonalaniu i promocji programów stypendialnych. Między innymi, na portalu regularnie publikowane są zestawienia grantów dla organizacji ze szczególnym uwzględnieniem grantów dla organizatorów stypendialnych oraz organizacji społecznych działających na polu edukacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu.

W 2018 roku Fundacja przeprowadziła kompleksowe badanie polskich organizacji stypendialnych, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie „Mapa stypendiów II”, na podstawie którego opracowana została broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”. Broszura przybliża tematykę stypendiów w Polsce w przystępny sposób - może służyć zarówno osobom szukającym wsparcia stypendialnego, jak i organizacjom, które planują uruchomić własny program stypendialny.

W poszukiwaniu wsparcia i wiedzy zajrzyj na www.mojestypendium.pl!

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Regulamin oraz informacje na rok akademicki 2020/2021 podane zostaną  w terminie późniejszym.

STYPENDIA POMOSTOWE  -   więcej informacji

https://www.stypendia-pomostowe.pl/

 

STYPENDIA  DLA  DOKTORANTÓW

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

Doktorant może ubiegać się o  pomoc materialną ze środków funduszu uczelni w formie

  • stypendium socjalnego;
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium Rektora
  • zapomogę
W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:
sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS dla doktorantów może przyznać doktorantowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż podanego wyżej.
Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek doktoranta, złożony do Rektora/WKS dla doktorantów w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.
 
Szczegółowe przepisy określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
oraz
Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów (Zarządzenie Rektora nr 3 z dnia 29.01.2014 r. z późn. zm.)
Doktorant może także ubiegać się o:
  • stypendium doktoranckie
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Morskim w Gdyni    http://bip.umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-1517

 

 
 
 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

Zespół ds. Kształcenia
02.07.2013
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 02.07.2013
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 23.09.2020