Parlament Studentów

Parlament Studentów reprezentuje studentów przed władzami uczelni i na zewnątrz.

Misją Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest zagwarantowanie każdemu studentowi tej uczelni odpowiednich warunków do studiowania i rozwijania swoich pasji. Ma swoich przedstawicieli w Senacie UMG oraz  w różnego rodzaju  komisjach uczelnianych. Reprezentuje studentów również na forum ogólnopolskim w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uczelni Technicznych.

Prezydium Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

  • Tobiasz Chęciński - Przewodniczący (Wydział Elektryczny)
  • Oskar Łebkowski - Zastępca Przewodniczącego (Wydział Elektryczny)
  • Jakub Strzelczyk - członek (Wydział Mechaniczny)
  • Martyna Król - członek (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości)
  • Wiktoria Dumińska - członek (Wydział Nawigacyjny)
 
Adres mailowy: samorzadatumg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni