Kompania Reprezentacyjna

 

Kompania Reprezentacyjna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest elitarnym, umundurowanym zespołem pielęgnującym morskie tradycje  Polski, a przede wszystkim Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

Kompania jest wizytówką Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, a do jej głównych zadań należy organizacja, zabezpieczenie i oprawa uroczystości organizowanych przez Uczelnię oraz udział w innych oficjalnych uroczystościach i wydarzeniach. Członkowie Kompanii biorą czynny udział w akcjach promocyjnych uczelni wielokrotnie reprezentując Uniwersytet na zewnątrz. Kompanię tworzą studenci wszystkich wydziałów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, którzy przejdą pozytywny proces rekrutacji i chcą doskonalić sztukę musztry indywidualnej oraz zespołowej. Nabór do Kompanii organizowany jest co roku, w trakcie trwania roku akademickiego. 
 
 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji