Ekologicznie w UMG

Bądź EKO i przyłącz się do akcji organizowanej przez Uniwersytet Morski w Gdyni, która dotyczy:

  • segregacji odpadów,
  • oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej. 

OSZCZĘDZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ i CIEPLNEJ

Zachęcamy studentów, doktorantów i pracowników do oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej. 

Dowiedz się, jak oszczędzać energię elektryczną i cieplną (kliknij po więcej informacji). 


SEGREGACJA ODPADÓW 

Zauważyłeś kolorowe pojemniki na terenie UMG? 

Od marca 2020 roku na terenie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów. Pojemniki zbiorcze na odpady selektywne, tj. papier, szkło, plastik i metale oraz odpady zmieszane pojawiły się nie tylko wewnątrz budynków Uniwersytetu, ale także na terenie całego kampusu.

Dowiedz się, jak prawidłowo segregować odpady (kliknij po więcej informacji). 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji