Rzecznicy dyscyplinarni

Zarządzeniem nr 102 Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 17 grudnia 2020 r. powołano rzeczników dyscyplinarnych 

1) do spraw nauczcieli akademickich:

  • dr Sławomir Skiba;
  • dr hab. Jan Iwaszkiewicz, prof. UMG;
  • dr inż. kpt. ż. w. Grzegorz Rutkowski;
  • dr hab. inż. Tomasz Dyl;

2) do spraw studentów:

  • dr inż. Marcin Pigłowski;
  • dr inż. Ryszard Studański;
  • mgr inż. Paulina Krajewska;
  • dr inż. Katarzyna Panasiuk;

3) do spraw doktorantów:

  • dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka;
  • dr inż. Romuald Maśnicki.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. organizacyjnych