Centrum Sportu i Rekreacji

Kontakt:

dr Andrzej Lachowicz
Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji
Pok. A-37, Pływalnia UMG
Telefon: 58-5586-123
E-mail: a.lachowiczatswfis.umg.edu.pl

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni