Kampus UMG

 

A - Wydział Mechaniczny
B - Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
C - Wydział Elektryczny/ Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
SDM - Studenckie Domy Marynarza
F - laboratoria IT, administracja UMG
H - laboratoria Wydziału Mechanicznego
I - laboratoria Wydziału Mechanicznego
J - Archiwum UMG

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni