Usługi badawcze oraz ekspertyzy

Serwis pozwala na przeszukiwanie oferty Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w zakresie usług eksperckich i badawczych skierowanych do przedsiębiorców oraz innych placówek naukowych.

Zachęcamy do:

  • współpracy przy planowaniu projektów badawczych oraz wdrażaniu nowych technologii,
  • wspólnego aplikowania o dofinansowanie w ramach projektów wspieranych ze środków Unii Europejskiej,
  • współpracy przy realizacji zamawianych prac magisterskich lub doktorskich,
  • korzystania z doradztwa w zakresie oceny innowacyjności w projektach i innowacyjnego charakteru produktu.

Serwis prowadzony jest przez Zespół ds. projektów europejskich i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zespół oferuje także pomoc i pośrednictwo w kontaktach z jednostkami Uczelni.

Kontakt:

Zespół ds. Komercjalizacji Badań
tel. 58 5586402
e-mail: biznesatumg.edu.pl

Podaj słowa kluczowe lub fragment nazwy usługi:

Badania właściwości obiektów technicznych i procesów technologicznych

Badania właściwości obiektów technicznych i procesów technologicznych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW

Słowa kluczowe: pomiary, sterowanie, testowanie obiektów i procesów

Energoelektronika w układach nie napędowych

Ekspertyza/doradztwo

Słowa kluczowe: falowniki, przerywacze, zasilacze

Kompatybilność elektromagnetyczna

Ekspertyza/doradztwo

Słowa kluczowe: zaburzenia przewodowe /emisyjne, odporność na zaburzenia

Modelowanie elementów i układów elektronicznych

Usługa badawcza obejmuje sformułowanie modeli elementów i układów elektronicznych uwzgledniających zachodzące w nich zjawiska w tym samonagrzewanie i wzajemne sprzężenia termiczne. Użytkownik na etapie projektu będzie mógł dokonać oceny poprawności działania elementu oraz sprawdzenia wpływu poszczególnych parametrów elementu, układy na jego parametry eksploatacyjne.

Słowa kluczowe: modelowanie, samonagrzewanie, przetwornica dc-dc, tranzystor, dioda, dławik, transformator

Ocena jakości energii elektrycznej w sieciach niskich napięć (do 1 kV)

Usługa obejmuje pomiary charakterystyk energii elektrycznej (częstotliwość, wartości skuteczne napięć i prądów, zniekształcenia w tym przepięcia w paśmie do 150 kHz oraz składowe mocy zgodnie ze standardem IEEE 1459-2010) w systemach energetyki zawodowej oraz w mikrosieciach ze znacznymi fluktuacjami częstotliwości.

Słowa kluczowe: elektroenergetyka, pomiary

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni