Usługi badawcze oraz ekspertyzy

Serwis pozwala na przeszukiwanie oferty Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w zakresie usług eksperckich i badawczych skierowanych do przedsiębiorców oraz innych placówek naukowych.

Zachęcamy do:

  • współpracy przy planowaniu projektów badawczych oraz wdrażaniu nowych technologii,
  • wspólnego aplikowania o dofinansowanie w ramach projektów wspieranych ze środków Unii Europejskiej,
  • współpracy przy realizacji zamawianych prac magisterskich lub doktorskich,
  • korzystania z doradztwa w zakresie oceny innowacyjności w projektach i innowacyjnego charakteru produktu.

Serwis prowadzony jest przez Zespół ds. projektów europejskich i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zespół oferuje także pomoc i pośrednictwo w kontaktach z jednostkami Uczelni.

Kontakt:

Zespół ds. Komercjalizacji Badań
tel. 58 5586402
e-mail: biznesatumg.edu.pl

Podaj słowa kluczowe lub fragment nazwy usługi:

Analiza dostępności transportowej obiektów oraz przygotowanie strategii zmian i planów mobilności

Analiza dostępności transportowej obiektów, badania ankietowe preferencji przemieszczania się osób, opracowanie wyników oraz przygotowanie strategii zmian w sposobie podróżowania osób, przygotowanie planów mobilności.

Słowa kluczowe: logistyka, analiza dostępności, strategia zmian mobilności, plany mobilności

Badania symulacyjne - manewrowanie statkami morskimi

Badania symulacyjne - manewrowanie różnymi typami statków morskich

Słowa kluczowe: okrętownictwo, transport, badania symulacyjne, manewrowanie, cumowanie, kotwiczenie, holowanie, pilotaż.

Badania symulacyjne wypadków morskich

Analizy nawigacyjne, morskie zastosowanie technologii GIS, zagospodarowanie przestrzenne, elektroniczne mapy nawigacyjne, ECDIS, badania w zakresie inżynierii ruchu morskiego

Słowa kluczowe: nawigacja morska, geodezja i kartografia GIS, ECDIS, geomatyka, telematyka transportu, transport, bezpieczeństwo nawigacyjne; MET, STCW

Badania symulacyjne wypadków morskich (ruch morski)

Systemy kontroli ruchu statków, monitorowanie ruchu morskiego, badania w zakresie inżynierii ruchu morskiego

Słowa kluczowe: transport, nawigacja morska, urządzenia nawigacyjne, radary, ARPA, VTS, symulatory nawigacyjno-radarowe

Badania właściwości obiektów technicznych i procesów technologicznych

Badania właściwości obiektów technicznych i procesów technologicznych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW

Słowa kluczowe: pomiary, sterowanie, testowanie obiektów i procesów

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Wysińska-Gajek
07.03.2017
Wprowadzenie:
D.Barzowska 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 30.01.2020