Usługi badawcze oraz ekspertyzy

Serwis pozwala na przeszukiwanie oferty Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w zakresie usług eksperckich i badawczych skierowanych do przedsiębiorców oraz innych placówek naukowych.

Zachęcamy do:

  • współpracy przy planowaniu projektów badawczych oraz wdrażaniu nowych technologii,
  • wspólnego aplikowania o dofinansowanie w ramach projektów wspieranych ze środków Unii Europejskiej,
  • współpracy przy realizacji zamawianych prac magisterskich lub doktorskich,
  • korzystania z doradztwa w zakresie oceny innowacyjności w projektach i innowacyjnego charakteru produktu.

Serwis prowadzony jest przez Zespół ds. projektów europejskich i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zespół oferuje także pomoc i pośrednictwo w kontaktach z jednostkami Uczelni.

Kontakt:

Zespół ds. Komercjalizacji Badań
tel. 58 5586402
e-mail: biznesatumg.edu.pl

Podaj słowa kluczowe lub fragment nazwy usługi:

Pomiary właściwości elementów i układów elektronicznych

Usługa badawcza obejmuje wykonanie pomiarów charakterystyk elementów i układów elektronicznych. Badania będą obejmowały między innymi określenie wpływu parametrów elektrycznych i cieplnych na właściwości elementów i układów elektronicznych. Pomiar parametrów termicznych

Słowa kluczowe: charakterystyki statyczne, charakterystyki dynamiczne, charakterystyki nieizotermiczne, samonagrzewanie tranzystor, dioda, dławik, transformator, przetwornica dc-dc

Projekt stacji prób

Projektowanie, konfigurowanie i uruchomienie testowych stanowisk pomiarowo-sterujących do badania właściwości obiektów technicznych i procesów technologicznych pod nadzorem środowiska LabVIEW.

Słowa kluczowe: pomiary, sterowanie, projektowanie, stacja testów

Projektowanie systemów pomiarowo-sterujących, prototypowych układów pomiarowo-sterujących

Projektowanie, konfigurowanie i uruchomienie prototypowych systemów pomiarowo-sterujących z wykorzystaniem środowiska LabVIEW, projektowanie, konfigurowanie i uruchomienie prototypowych mikroprocesorowych układów pomiarowo-sterujących

Słowa kluczowe: pomiary, sterowanie, systemy, układy mikroprocesorowe

System monitoringu jakości energii elektrycznej z rozproszonym dostępem

Implementacja systemu monitorowania parametrów bieżącego wykorzystania energii elektrycznej w przedsiębiorstwie z rozproszonym udostępnianiem wyników wielu użytkownikom

Słowa kluczowe: zdalny monitoring jakości energii, wizualizacja on-line

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni