System monitoringu jakości energii elektrycznej z rozproszonym dostępem

Implementacja systemu monitorowania parametrów bieżącego wykorzystania energii elektrycznej w przedsiębiorstwie z rozproszonym udostępnianiem wyników wielu użytkownikom

Słowa kluczowe: 

zdalny monitoring jakości energii, wizualizacja on-line

Lider zespołu: 

dr inż. Romuald Maśnicki, romasatam.gdynia.pl

Zespół: 

Romulad Maśnicki, Marcin Lisowski