Pomiary właściwości elementów i układów elektronicznych

Usługa badawcza obejmuje wykonanie pomiarów charakterystyk elementów i układów elektronicznych. Badania będą obejmowały między innymi określenie wpływu parametrów elektrycznych i cieplnych na właściwości elementów i układów elektronicznych. Pomiar parametrów termicznych

Słowa kluczowe: 

charakterystyki statyczne, charakterystyki dynamiczne, charakterystyki nieizotermiczne, samonagrzewanie tranzystor, dioda, dławik, transformator, przetwornica dc-dc

Lider zespołu: 

dr inż. Damian Bisewski, d.bisewskiatwe.am.gdynia.pl

Zespół: 

mgr inż. Kamil Bargieł mgr inż. Joanna Patrzyk dr inż. Jacek Dąbrowski