Modelowanie elementów i układów elektronicznych

Usługa badawcza obejmuje sformułowanie modeli elementów i układów elektronicznych uwzgledniających zachodzące w nich zjawiska w tym samonagrzewanie i wzajemne sprzężenia termiczne. Użytkownik na etapie projektu będzie mógł dokonać oceny poprawności działania elementu oraz sprawdzenia wpływu poszczególnych parametrów elementu, układy na jego parametry eksploatacyjne.

Słowa kluczowe: 

modelowanie, samonagrzewanie, przetwornica dc-dc, tranzystor, dioda, dławik, transformator

Lider zespołu: 

dr inż. Kalina Detka, k.detkaatwe.am.gdynia.pl

Zespół: 

mgr inż. Małgorzata Godlewska mgr inż. Paweł Górecki