Ocena jakości energii elektrycznej w sieciach niskich napięć (do 1 kV)

Usługa obejmuje pomiary charakterystyk energii elektrycznej (częstotliwość, wartości skuteczne napięć i prądów, zniekształcenia w tym przepięcia w paśmie do 150 kHz oraz składowe mocy zgodnie ze standardem IEEE 1459-2010) w systemach energetyki zawodowej oraz w mikrosieciach ze znacznymi fluktuacjami częstotliwości.

Słowa kluczowe: 

elektroenergetyka, pomiary

Lider zespołu: 

dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, t.tarasiukatwe.am.gdynia.pl

Zespół: 

dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk