Biuro Promocji i Komunikacji

Do głównych zadań Biura Promocji i Komunikacji należą przede wszystkim szeroko rozumiane działania promocyjne na rzecz Uczelni, między innymi:

  • koordynacja działań promocyjnych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni związanych z rekrutacją
  • przygotowanie i rozpowszechnianie reklam prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych
  • przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
  • uczestnictwo w targach edukacyjnych
  • uczestnictwo oraz współorganizacja imprez promujących Uczelnię
  • przygotowanie oraz rozpowszechnianie gadżetów promocyjnych z logo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
  • kreowanie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
  • koordynowanie działalności Kompanii Reprezentacyjnej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni