Kontakt

 

Magdalena Zajk
p.o. Kierownika Biura Promocji i Komunikacji

Pokój B-105
Telefon 58-5586-274
E-mail m.zajkatau.umg.edu.pl

Michał Kołodziejczak
p.o. Zastępcy Kierownika Biura Promocji i Komunikacji

Pokój B-105
Telefon 58-5586-274
E-mail  m.kolodziejczakatau.umg.edu.pl

 

Łukasz Nowicki

Pokój B-105
Telefon 58-5586-274
E-mail promocjaatumg.edu.pl
E-mail l.nowickiatau.umg.edu.pl

Weronika Edmunds

Pokój B-105
Telefon 58-5586-274
E-mail promocjaatumg.edu.pl
E-mail w.edmundsatau.umg.edu.pl

Agnieszka Popławska

Pokój C-53a
Telefon 58-5586-425
E-mail a.poplawskaatau.umg.edu.pl

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni