Kontakt

Bartosz Tobieński

Kierownik Biura Promocji i Komunikacji
Pokój C-103
Telefon 58-5586-269
E-mail b.tobienskiatau.umg.edu.pl

 

Michał Kołodziejczak

Pokój B-105
Telefon 58-5586-274
E-mail promocjaatumg.edu.pl
E-mail m.kolodziejczakatau.umg.edu.pl

Łukasz Nowicki

Pokój B-105
Telefon 58-5586-274
E-mail promocjaatumg.edu.pl
E-mail l.nowickiatau.umg.edu.pl

Magdalena Zajk

Pokój B-105
Telefon 58-5586-274
E-mail promocjaatumg.edu.pl
E-mail m.zajkatau.umg.edu.pl

 

  

 

Agnieszka Popławska

Pokój C-53a
Telefon 58-5586-425
E-mail a.poplawskaatau.umg.edu.pl

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni