Materiały do pobrania

 

Folder promocyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni to najstarsza morska uczelnia państwowa w Polsce i jedna z największych w Europie. Kształci przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim.

Uczelnia umożliwia zdobywanie wiedzy nie tylko na studiach stacjonarnych, ale również na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, MBA oraz na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy.

Folder promocyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zawiera wszystkie najważniejsze informacje o uczelni. W publikacji zaprezentowano jej bogatą historię, ofertę kształcenia, Instytut Morski, Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, Centrum Cyberbezpieczeństwa Morskiego, statki szkolne, współpracę międzynarodową, działalność badawczą i badawczo-rozwojową, nowoczesną bazę naukowo-dydaktyczną, Badawczo-Szkoleniowy Ośrodek Manewrowania Statkami w Iławie, współpracę z sektorem biznesowym, działalność wydawniczą, Bibliotekę Główną im. pkt. ż.w. K.O. Borchardta, Uniwersytecki Kurier Morski, Studium Języków Obcych, Salę Tradycji, Koła Naukowe, Parlament Studentów, Akademicki Chór Morski, Studenckie Domy Marynarza. 

Publikacja dostępna jest również w języku angielskim. 

Wydanie: 2023 rok

 


 

Ulotka informacyjna nt. studiów MBA 

Executive Offshore Wind MBA to pierwszy program Executive MBA w Polsce dla sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej. 

Program przygotowuje profesjonalnych, skutecznych menedżerów i liderów dynamicznego sektora Offshore Wind. Uczestnicy nabywają zaawansowane kompetencje i nowoczesną wiedzę o zarządzaniu w firmach Energetyki Morskiej. Absolwenci programu posiadają unikalne umiejętności poszukiwane na polskim i światowym rynku Offshore oraz międzynarodowe kwalifikacje potwierdzone prestiżowym dyplomem Executive Offshore Wind MBA.

Program jest przeznaczony dla kandydatów posiadających praktykę w firmach przemysłu morskiego i sektora Energetyki Morskiej oraz osób z doświadczeniem w innych branżach, planujących aktywność zawodową w sektorze Offshore Wind.

.W ulotce informacyjnej przedstawione zostały wszystkie niezbędne informacje dotyczące Executive Offshore Wind MBA

 

Gdynia, 2022-2024

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji