Film promocyjny

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to najstarsza morska uczelnia państwowa w Polsce i jedna z większych w Europie. Kształci przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Umożliwia ponadto zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, MBA oraz na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy.

  • 103 lata historii szkoły
  • 4 wydziały, 11 kierunków, 53 specjalności
  • Statki szkolne: "Dar Młodzieży", "Horyzont II", "IMOR"
  • Współpraca z 45 uczelniami partnerskimi w ramach programu ERASMUS +
  • 850 miejsc w Studenckich Domach Marynarza
  • Specjalności studiów morskie i lądowe
  • Studia I i II stopnia, podyplomowe, MBA
  • Szkoła Doktorska

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji