Sekcje sportowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest jednostką międzywydziałową prowadzącą zajęcia na wszystkich wydziałach uczelni. Najistotniejszymi zajęciami w procesie wychowania fizycznego realizowanego przez Studium są zajęcia na pływalni, doskonalące umiejętności pływackie przyszłych ludzi morza. Absolwenci muszą wykazać się umiejętnością pływania czterema stylami oraz zaliczyć sprawdzian.

Studenci pragnący doskonalić swoją sprawność fizyczną mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach sekcji sportowych:

  • piłki siatkowej kobiet i mężczyzn,
  • piłki koszykowej kobiet i mężczyzn,
  • piłki nożnej,
  • piłki ręcznej,
  • żeglarstwa,
  • pływania kobiet i mężczyzn,
  • trójboju siłowego,
  • sztuk walki.

Studenci biorący udział w sekcjach i zdobywający medale na Mistrzostwach Polski otrzymują stypendium sportowe, a wybitni sportowcy stypendium ministra. W okresie zimowych ferii świątecznych Studium organizuje obóz narciarsko-szkoleniowy.

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

tel.: 58 55 86 589; 320
e-mail: biuroatswfis.umg.edu.pl

http://www.swfis.umg.edu.pl

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni