Informacje dla kandydatów

Uniwersytet Morski w Gdyni weźmie udział w Gdynia E(x)plory Week 2020. W tym roku wydarzenie odbędzie się w dniach 25-27 listopada i przeprowadzone zostanie w formule online. Pracownicy naszej Uczelni przeprowadzą ciekawe wykłady, zaprezentowane zostaną wydziałowe laboratoria, a podczas finałowej gali wręczona zostanie nagroda od Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.  W jury konkursu zasiada dr inż. Damian Bisewski z Katedry Elektroniki Morskiej działającej na Wydziale Elektrycznym. (czytaj więcej)


Maturzyści wybierają Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) kształci przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. O wyjątkowości i konkurencyjności Uczelni stanowią m.in. specjalności zarówno morskie, jak i lądowe. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta edukacyjna odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. 

Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i  Towaroznawstwa,  w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną na 9 kierunkach studiów, w 43 specjalnościach.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną: 

Wybierz kierunek z przyszłością! Zostań studentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni! 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Promocji i Marketingu​

Wytworzył informację:

iza
09.05.2016
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 06.05.2016
Ostatnia modyfikacja:
M. Zajk 24.11.2020