Trwa rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2023/2024.

Podczas rekrutacji uzupełniającej decyduje kolejność zgłoszeń.

Kompletne zgłoszenie obejmuje założenie konta i przesłanie skanów dokumentówsystemie IRK oraz dostarczenie dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

 • W terminie 11.09.2023 r. - 14.09.2023 r. przyjmowanie zgłoszeń i skanów dokumentów w systemie IRK;
 • W dniu 15.09.2023 r. – wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów - status: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;
 • Od dnia 18.09.2023 r. do dnia 21.09.2023 r. – składanie dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych przez kandydatów zakwalifikowanych;
 • W dniu 22.09.2023 r. – ogłoszenie listy przyjętych na studia po rekrutacji uzupełniającej; zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.

 

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest na kierunki:

Wydział Elektryczny

Studia stacjonarne I stopnia

 • Elektrotechnika
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Informatyka

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Elektrotechnika
 • Elektronika i Telekomunikacja

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Elektrotechnika
 • Elektronika i Telekomunikacja

 

Wydział Nawigacyjny

Studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia

 

Wydział Mechaniczny

Studia stacjonarne I stopnia

 • Eksploatacja i Diagnostyka Systemów Technicznych (profil ogólnoakademicki)
 • Mechanika i Budowa Maszyn (profil ogólnoakademicki)
 • Mechanika i Budowa Maszyn (profil praktyczny)
 • Mechanical Engineering - Ship Propulsion Plant and Offshore Construction Operation (profil praktyczny)

Studia stacjonarne II stopnia

 • Mechanika i Budowa Maszyn (profil ogólnoakademicki)

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Eksploatacja i Diagnostyka Systemów Technicznych (profil ogólnoakademicki)
 • Mechanika i Budowa Maszyn (profil ogólnoakademicki)
 • Mechanika i Budowa Maszyn (profil praktyczny)

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Mechanika i Budowa Maszyn (profil ogólnoakademicki)

 

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

Studia stacjonarne I stopnia

 • Inżynieria Jakości

Studia stacjonarne II stopnia

 • Zarządzanie

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Inżynieria Jakości
 • Zarządzanie

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Zarządzanie

 


Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat procesu rekrutacji?

Skorzystaj z pomocy ChatBota, który odpowie na Twoje pytania.
Nasz wirtualny asystent rekrutacji znajduje się u dołu strony, w prawym jej rogu. 
 Wrześniowe Salony Maturzystów
z udziałem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Zapraszamy do stoiska Uniwersytetu Morskiego w Gdyni podczas wrześniowych Salonów Maturzystów. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie.

 

 


INFORMATORY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024