Wydziały

Uczelnia składa się z czterech wydziałów, będących podstawowymi jednostkami naukowo-dydaktycznymi.

 

Wydział Elektryczny

Studia na Wydziale prowadzone są na czterech nowoczesnych kierunkach technicznych. Są to: 

 • Elektrotechnika,
 • Elektronika i Telekomunikacja, 
 • Informatyka oraz
 • Systemy Teleinformatyczne.

W związku z wieloletnią tradycją i doświadczeniem Wydział przygotowuje specjalistów do pracy na statkach morskich na stanowiskach elektroautomatyka okrętowego lub radioelektronika okrętowego. Jednocześnie, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy, rozpoczęto kształcenie w specjalnościach typowo lądowych.

 

Wydział Mechaniczny

Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzone są w czterech specjalnościach:

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych,
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych,
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji oraz
 • Inżynieria Produkcji.

Absolwenci typowo morskiej specjalności Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych są zatrudniani przez armatorów z całego świata i uzyskują bardzo wysoką ocenę przydatności zawodowej. Dzięki szkoleniu, zgodnemu z międzynarodową konwencją STCW’78/95, mają zapewnioną szybką drogę awansu w karierze zawodowej.

Wydział oferuje również studia na kierunku Eksploatacja i Diagnostyka Systemów Technicznych w specjalnościach:

 • Diagnostyka Urządzeń Technicznych oraz
 • Zarządzanie Eksploatacją Elektrowni Wiatrowych.

Osoby chcące rozwijać swoją karierę w branży offshore wind mogą z kolei aplikować na kierunek Morska Energetyka Wiatrowa. Absolwenci tych studiów II stopnia  będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze energetyki wiatrowej, zakładach zaplecza technicznego i diagnostycznego MEW, morskim transporcie związanym z działalnością offshore, w jednostkach samorządowych i badawczo-rozwojowych w działach związanych z OZE czy zakładach energetycznych, w szczególności zajmujących się przetwarzaniem, dystrybucją i integracją energii z farm wiatrowych i innych źródeł odnawialnych.

 

Wydział Nawigacyjny

Wydział Nawigacyjny kształci studentów na kierunku Nawigacja w specjalnościach:

 • Transport Morski,
 • Technologie Offshorowe,
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim,
 • Administrowanie Polską Strefą Ekonomiczną,
 • Eksploatacja Zbiornikowców,
 • Morskie Systemy Informacyjne,
 • Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne

oraz na kierunku Transport w specjalnościach:

 • Transport i Logistyka,
 • Logistyka w Sektorze Offshore,
 • Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne,
 • Zarządzanie Infrastrukturą i Środkami Transportu Śródlądowego oraz
 • Eksploatacja Systemów Transportowych i Logistycznych.

Celem studiów w specjalności Transport Morski jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów w zakresie eksploatacji statku w transporcie morskim. Absolwent tej specjalności otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł magistra inżyniera nawigatora morskiego. Po odbyciu, określonej przepisami, praktyki otrzymuje również dyplom oficera i uprawnienia do sprawowania funkcji oficerskich i kierowniczych na statkach w dziale pokładowym.

 

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

"Z tradycją w nowoczesność" to hasło odzwierciedlające blisko 50-letnie doświadczenie Wydziału oraz kierunek działania uwzględniający potrzeby innowacyjnej gospodarki. Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości kształci kadry dla lądowych sfer gospodarki morskiej oraz na potrzeby gospodarki i instytucji regionalnych. W swej ofercie posiada studia pierwszego i drugiego stopnia na dwóch kierunkach: 

 • Inżynieria Jakości oraz 
 • Zarządzanie,

bogatą ofertę studiów podyplomowych, jak również studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie.

Od 1998 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 17.12.2012 Wydział otrzymał pełne prawa akademickie, uzyskując tym samych prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni