Wydziały

Uczelnia składa się z czterech wydziałów, będących podstawowymi jednostkami naukowo-dydaktycznymi.

 

Wydział Elektryczny

Studia na Wydziale prowadzone są na trzech nowoczesnych kierunkach technicznych. Są to Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka. W związku z wieloletnią tradycją i doświadczeniem Wydział przygotowuje specjalistów do pracy na statkach morskich, na stanowiskach elektroautomatyka okrętowego lub radioelektronika okrętowego. Jednocześnie, wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu rynku pracy, rozpoczęto kształcenie w specjalnościach typowo lądowych.

 

Wydział Mechaniczny

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn prowadzone są w trzech specjalnościach: Eksploatacja siłowni okrętowych, Technologia remontów urządzeń okrętowych i portowych oraz Inżynieria eksploatacji instalacji. Absolwenci typowo morskiej specjalności eksploatacja siłowni okrętowych są zatrudniani przez armatorów z całego świata i uzyskują bardzo wysoką ocenę przydatności zawodowej. Dzięki szkoleniu, zgodnemu z międzynarodową konwencją STCW’78/95, mają zapewnioną szybką drogę awansu w karierze zawodowej.

 

Wydział Nawigacyjny

Wydział Nawigacyjny kształci studentów na kierunku Nawigacja w specjalności Transport morski oraz na kierunku Transport w specjalności Transport i logistyka. Celem studiów w specjalności transport morski jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów w zakresie eksploatacji statku w transporcie morskim. Absolwent tej specjalności otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł magistra inżyniera nawigatora morskiego. Po odbyciu, określonej przepisami, praktyki otrzymuje również dyplom oficera i uprawnienia do sprawowania funkcji oficerskich i kierowniczych na statkach w dziale pokładowym.

 

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

"Z tradycją w nowoczesność" to hasło odzwierciedlające blisko 50. letnie doświadczenie Wydziału oraz kierunek działania uwzględniający potrzeby innowacyjnej gospodarki. Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości kształci kadry dla lądowych sfer gospodarki morskiej oraz na potrzeby gospodarki i instytucji regionalnych. W swej ofercie posiada studia pierwszego i drugiego stopnia na dwóch kierunkach: Nauki o jakości oraz Zarządzanie, bogatą ofertę studiów podyplomowych jak również studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie.

Od 1998 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 17.12.2012 Wydział otrzymał pełne prawa akademickie, uzyskując tym samych prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni