Informacje bieżące

 

Najbliższa rekrutacja rozpocznie się 6 maja 2024 roku (zgłoszenia elektroniczne)
i zakończy się we wrześniu 2024 roku.


Rekrutacja na semestr letni 2024/2025 rozpocznie się 2 grudnia 2024 roku (zgłoszenia elektroniczne)
i zakończy się w lutym 2025 roku.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia