Dlaczego UMG

Maturzyści wybierają Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) kształci przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Co ważne, oferta edukacyjna UMG odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. 

Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: ElektrycznyMechanicznyNawigacyjny oraz Zarządzania i Nauk o Jakości, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną na 9 kierunkach studiów, w 43 specjalnościach.

Specjalności morski i lądowe
Wyjątkowość oraz konkurencyjność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni stanowią m.in. specjalności zarówno morskie, jak i lądowe. Swoją bogatą ofertą edukacyjną UMG odpowiada na aktualne zapotrzebowanie wymagającego rynku pracy. Uniwersytet kształci przyszłych oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim.

Wydziały, kierunki i specjalności
Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Zarządzania i Nauk o Jakości oraz Instytut Morski, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność badawczą, naukową i dydaktyczną. 9 kierunków studiów do wyboru: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Technologie Kosmiczne i Satelitarne, Mechanika i Budowa Maszyn, Nawigacja, Transport, Innowacyjna Gospodarka, Towaroznawstwo, z pewnością pozwolą na wybór właściwego kierunku nauki i dalszej kariery zawodowej.

Armator 3 statków
Uniwersytet Morski w Gdyni jest armatorem trzech statków: sławnego na całym świecie żaglowca „Dar Młodzieży”, nowoczesnego statku badawczo- szkoleniowego „Horyzont II” oraz statku badawczego „IMOR”, który jest pierwszą polską jednostką przystosowaną do badań strefy przybrzeżnej i płytkich wód zalewowych.

Studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni z pewnością będą wymagające, ale też dadzą niesamowitą możliwość rozwoju i będą początkiem wspaniałej przygody. Szeroki wachlarz kierunków i specjalności (morskich i lądowych), wykwalifikowana kadra naukowa i możliwość zyskania praktycznej wiedzy – to niezbity dowód na to, że Uniwersytet Morski w Gdyni jest najlepszym wyborem.

Wybierz kierunek z przyszłością! Zostań studentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni! 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

K. Okońska
07.05.2021
Wprowadzenie:
K.Okońska 07.05.2021
Ostatnia modyfikacja: