Przebieg rekrutacji uzupełniającej

 

  1. Rejestracja elektroniczna od 02.12.2019 r.  Proces rejestracji jest opisany tutaj
  2. Dokumenty  można składać w terminie:

           od 09.12.2019 r. do 07.02.2020 r.  -   na studia niestacjonarne I i II stopnia

           od 13.01.2020 r.  do 7.02.2020 r.   -  na studia stacjonarne II stopnia

       3. Dokumenty przyjmują Komisje Rekrutacyjne poszczególnych wydziałów.    
           Dni i godziny pracy komisji wydziałowych są podane na  stronach wydziałów.
       4. Należy również dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. na swoje indywidualne konto
           w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
           Dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji.
       5. Ogłoszenie wyników rekrutacji  10.02.2020 r.
      
                       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B.Żołnowska
22.02.2017
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 22.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 23.12.2019