Krok po kroku

1.  Rejestracja kandydata w systemie elektronicznym na stronie https://irk.umg.edu.pl
2.  Przygotowanie ankiety osobowej:
     a)  wypełnij danymi ankietę osobową w systemie IRK;
     b)  wydrukuj ankietę; naklej zdjęcie; podpisz ankietę;
     c)  wykonaj kopię elektroniczną ankiety (skan lub zdjęcie).
3.  Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
4.  Wgranie wersji elektronicznej zdjęcia (uwaga na wymagania) do systemu IRK.
5.  Kompletowanie dokumentów:
     a)  umieść kopię elektroniczną ankiety osobowej w systemie IRK - I i II stopień;
     b)  umieść kopię elektroniczną dowodu opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK - I i II stopień;
     c) umieść kopię elektroniczną świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego w systemie IRK - I stopień;
     d) umieść kopię elektrniczną świadectwa ukończenia szkoły średniej w systemie IRK - I stopień;
     e)  umieść kopię elektroniczną dyplomu lub odpisu na mocy oryginału ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia w systemie IRK - II stopień.  
     f)  umieść kopię elektroniczną suplementu do dyplomu w systemie IRK -  II stopień;
     g)  umieść kopię elektroniczną odpowiedniego świadectwa zdrowia w systemie IRK.
6.  Dostarczanie oryginałów dokumentów w jednej kartonowej teczce opisanej zgodnie z wymogami Wydziałowych Komisji
     Rekrutacyjnych (WKR).
       a)  przesyłki kurierskie -  zalecane;
       b)  osobiście - po wcześniejszym umówieniu spotkania z WKR z zachowaniem odpowiednich środków sanitarno - epidemiologicznych.
 7.  Kandydat, który wykona wszystkie kroki od 1 - 5 f)  będzie brany pod uwagę w procesie tworzenia list wstępnie przyjętych.
 8.  Dostarczenie oryginałów dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia na  studia.
 9.  Oryginały dokumentów powinny być dostarczone do WKR niezwłocznie po ich skompletowaniu, brany jest pod uwagę termin wpłynięcia dokumentów do Komisji, a nie data na stemplu pocztowym.

Szczegółowe informacje

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B.Żołnowska
22.02.2017
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 22.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 05.03.2021