Przebieg rekrutacji uzupełniającej

 

  1. Rejestracja elektroniczna od 06.05.2019 r.  Proces rejestracji jest opisany tutaj
  2. Dokumenty na studia stacjonarne i niestacjopnarne I i II stopnia  można składać w terminie:

           od 19.08.2019 r. do 13.09.2019 r.

       3. Dokumenty przyjmują Komisje Rekrutacyjne poszczególnych wydziałów.
           Dni i godziny pracy komisji wydziałowych są podane na  stronach wydziałów.
       4. Należy również dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. na swoje indywidualne konto
           w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
           Dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji.
       5. Ogłoszenie wyników rekrutacji  16.09.2019 r.
       6. Dokumenty można składać na niżej wymienione wydziały, kierunki, specjalności:
 
Kierunek Specjalność tryb stopień Wydział
Nawigacja Administrowanie Polską Strefą Ekonomiczną stacjonarne studia II stopnia(sIIs) Wydział Nawigacyjny
Nawigacja Eksploatacja Zbiornikowców stacjonarne studia II stopnia(sIIs) Wydział Nawigacyjny
Nawigacja Morskie Systemy Informacyjne stacjonarne studia II stopnia(sIIs) Wydział Nawigacyjny
Nawigacja Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne stacjonarne studia II stopnia(sIIs) Wydział Nawigacyjny
Transport Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne niestacjonarne studia II stopnia(sIIs) Wydział Nawigacyjny
Nawigacja Transport Morski niestacjonarne studia I stopnia(sIs) Wydział Nawigacyjny
Mechanika i Budowa Maszyn Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2 stacjonarne studia II stopnia(sIIs) Wydział Mechaniczny
Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria Eksploatacji Instalacji stacjonarne studia II stopnia(sIIs) Wydział Mechaniczny
Mechanika i Budowa Maszyn Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych stacjonarne studia II stopnia(sIIs) Wydział Mechaniczny
Mechanika i Budowa Maszyn Profil ogólnoakademicki - specjalności lądowe: TRUOiP, IEI, IP stacjonarne studia I stopnia(sIs) Wydział Mechaniczny
Mechanika i Budowa Maszyn Profil praktyczny - specjalność morska ESOiOO stacjonarne studia I stopnia(sIs) Wydział Mechaniczny
Mechanika i Budowa Maszyn Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych niestacjonarne studia II stopnia(sIIs) Wydział Mechaniczny
Mechanika i Budowa Maszyn Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2 niestacjonarne studia II stopnia(sIIs) Wydział Mechaniczny
Elektronika i Telekomunikacja   stacjonarne studia I stopnia(sIs) Wydział Elektryczny
Elektrotechnika   stacjonarne studia I stopnia(sIs) Wydział Elektryczny
Elektronika i Telekomunikacja   niestacjonarne studia I stopnia(sIs) Wydział Elektryczny
Elektronika i Telekomunikacja   niestacjonarne studia II stopnia(sIIs) Wydział Elektryczny
Towaroznawstwo Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością stacjonarne studia I stopnia(sIs) Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Innowacyjna Gospodarka Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej stacjonarne studia II stopnia(sIIs) Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Towaroznawstwo Menedżer Produktu stacjonarne studia I stopnia(sIs) Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Innowacyjna Gospodarka Rachunkowość i Finanse stacjonarne studia II stopnia(sIIs) Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Innowacyjna Gospodarka Biznes Elektroniczny stacjonarne studia II stopnia(sIIs) Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Towaroznawstwo Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami stacjonarne studia II stopnia(sIIs) Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Towaroznawstwo Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością niestacjonarne studia II stopnia(sIIs) Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Towaroznawstwo Usługi Żywieniowe i Dietetyka niestacjonarne studia I stopnia(sIs) Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Innowacyjna Gospodarka Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej niestacjonarne studia II stopnia(sIIs) Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Towaroznawstwo Żywienie i Dietetyka niestacjonarne studia II stopnia(sIIs) Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Towaroznawstwo Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami niestacjonarne studia II stopnia(sIIs) Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Innowacyjna Gospodarka Systemy Transportowe i Logistyczne niestacjonarne studia I stopnia(sIs) Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
         

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B.Żołnowska
22.02.2017
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 22.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 09.08.2019