Rozliczenie pobytu

Po powrocie z mobilności należy zgłosić się do Koordynatora Administracyjnego Programu Erasmus+ i przedstawić z uczelni zagranicznej/ firmy przyjmującej następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń (tzw. Transcript of Records)
  • zaświadczenie o terminie pobytu (tzw. Certificate of Attendance)

Zdarza się, że zaświadczenie z uczelni przyjmującej jest wysyłane pocztą nieco później na adres domowy studenta lub bezpośrednio do Uczelni. Ponadto każdy student wracający z mobilności w Programie Erasmus+ zobowiązany jest do wypełnienia w systemie on-line ankiety dotyczącej pobytu za granicą oraz drugiego testu z języka obcego. Informacje o sposobie wypełnienia ankiet i wypełnienia testu przesyłane są bezpośrednio z serwera Komisji Europejskiej na adres email studenta. Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów Koordynator Administracyjny rozlicza mobilność i przygotowuje zlecenie przekazania na konto studenta pozostałej kwoty należnego grantu (10%). Zaświadczenie o uzyskanych wynikach (LA/TA) lub o zrealizowaniu programu praktyki/stażu należy również przedłożyć (w oryginale) we właściwym studentowi dziekanacie UMG. Dokument ten będzie stanowił podstawę zaliczenia okresu studiów lub praktyki/stażu zrealizowanych za granicą.

To nie koniec!

Po powrocie z mobilności studenci są proszeni o nawiązanie współpracy z grupą Mentorów Programu ERASMUS+ przy Parlamencie Studentów UMG. Organizacja ta bardzo aktywnie wspiera studentów przyjeżdżających do naszej uczelni m.in. poprzez organizowanie ciekawych przedsięwzięć integracyjnych. Członkowie Mentor UMG poprzez dalsze zawiązywanie kontaktów międzynarodowych mogą w atrakcyjny sposób przedłużyć swoją przygodę erasmusową.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni