Aktualności

Volkswagen Poznań przedłuża termin zgłoszeń do konkursu Be The Best do 28.08.2020!

Do realizacji są dwa tematy projektowe, a nagrodą główną w każdym z tematów jest
10 000 zł brutto oraz płatna praktyka projektowa w przedsiębiorstwie.

 

Studenci rywalizują indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych: wybierają jeden
z tematów, opisanych jako case study przez działy fachowe i tworzą swój własny projekt.
W trakcie trwania konkursu uczestnicy są wspierani merytorycznie przez Opiekunów tematów.

 

 

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter rozpoczyna realizację programu mentoringowego dla kobiet w branży morsko-logistycznej.

 

 

 

Trwa rekrutacja mentees,  którymi mogą zostać osoby spełniające następujące warunki:

Strony

Polecamy

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Rektora

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
02.07.2013
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 02.07.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 06.11.2019