Aktualności

Szanowni Studenci,

Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni od dnia 18 marca 2020 roku wprowadzamy w Uczelni nauczanie na odległość. Każdy student otrzyma drogą e-mail od Dziekanów poszczególnych wydziałów i wykładowców wszystkie szczegóły wraz z materiałami. 

Prosimy o sprawdzanie skrzynek mailowych.

Szanowni Studenci,
informujemy, że ważność legitymacji studenckich i doktoranckich na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Jarosława Gowina została przedłużona do 31 maja 2020 r. W związku z tym proszę o nieprzedłużanie ważności legitymacji w dziekanatach w trakcie trwania kwarantanny. 

Strony

Polecamy

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Rektora

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
02.07.2013
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 02.07.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 06.11.2019