Nagrody MOL Europe CSU Gdańsk dla najlepszego absolwenta LiHM!

Dnia 20-go października 2015 r. wręczono nagrody dla najlepszego absolwenta specjalności Logistyka i Handel Morski. Konkurs został zorganizowany pod patronatem MOL Europe CSU Gdańsk. Jako kryterium przyjęto między innymi dokonania związane z działalnością naukową oraz średnią ocen z wybranych przedmiotów:
Wśród wyróżnionych znalazły się aktywne członkinie Koła Naukowego TRANSLOG:

  • Natalia Wójcik (absolwentka studiów stacjonarnych I-go stopnia),
  • Katarzyna Górka (absolwentka studiów niestacjonarnych II-go stopnia),
  • Joanna Kierznikiewicz (absolwentka studiów stacjonarnych II-go stopnia). 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

K.Ciesielski
10.11.2015