Stypendia fundowane przez Enamor Sp. z o.o.

Enamor Sp. z o.o. prowadzi aktywną działalność w dziedzinie gospodarki morskiej w kraju i zagranicą od 1989 roku. Firma specjalizuje się w dostawach oraz usługach: serwisowych, projektowych, badawczych w zakresie nowoczesnych układów automatyki okrętowej, łączności i nawigacji. W swojej działalności badawczo-rozwojowej Enamor ściśle współpracuje z Akademią Morską w Gdyni oraz Politechniką Gdańską.

ENAMOR Sp. z o.o. dla wspierania edukacji na kierunkach technicznych ogłasza konkurs na stypendia fundowane dla Studentów studiów I i II stopnia Akademii Morskiej.

Program stypendiów fundowanych skierowany jest do studentów studiujących na kierunku Elektrotechnika i Telekomunikacja, którzy w roku akademickim 2015/2016 uczęszczają na studia stacjonarne :

- I stopnia na semestrach: V, VI, VII

- II stopnia na semestrach: I, II, III

oraz posiadają średnią ocen poprzednich lat na poziomie minimum 4,2.

Proszę o składanie CV i listów motywacyjnych do 18.12.2015 w siedzibie firmy Enamor bądź pod adresem karolina.majczakatenamor.pl z dopiskiem „stypendium fundowane”.

Regulamin Stypendium Fundowanego znajduje się na stronie internetowej firmy: www.enamor.pl w zakładce „O  firmie – Kariera”.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji

Wytworzył informację:

M.Bergańska
18.11.2015