Zajęcia terenowe „Turystyczny Hel 2016”

fot. M. Nowotka

Hel jest znaną miejscowością nadmorską województwa pomorskiego. Gospodarka turystyczna, obok rybołówstwa stanowi istotne źródło dochodu miasta i mieszkańców. Grupa studentów III roku, ze specjalności Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskich, w ramach przedmiotu Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie, prowadzonego przez dra Tomasza Studzienieckiego przygotowała i przeprowadzała w dniu 17.11.2016 r. zajęcia terenowe umożliwiające konfrontację zdobytej wiedzy z realiami życia gospodarczego. Studenci opracowali program pobytu, przygotowali kosztorys, nawiązali współpracę z podmiotami turystycznymi oraz dopełnili niezbędnych formalności związanych z wyjazdem. Koordynatorem był student Mateusz Bańka. Słowa podziękowania należą się Pani Dziekan – prof. dr hab. Marzennie Popek za wyrażenie zgody na organizację zajęć terenowych.

Uczestnicy wyjazdu dotarli na miejsce korzystając z transportu publicznego (Przewozy Regionalne).  Pierwszym obiektem odwiedzonym przez grupę, była Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Placówka oprócz funkcji naukowych odgrywa ważną rolę edukacyjną  i turystyczną. Jest ośrodkiem edukacji ekologicznej dla mieszkańców miasta i regionu. Poprzez swoją działalność oświatową mobilizuje społeczeństwo do ochrony lokalnych walorów przyrody. Stara się zachęcać obecnych i przyszłych eksploratorów przyrody (rybaków, pracowników turystyki, wojska i samorządu) do racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych (ryb, wody, lasów, plaż, przestrzeni) w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Studenci  mieli  okazję zapoznać się z rodzimą fauną zamieszkującą Morze Bałtyckie m. in. z fokami szarymi. Uczestniczyli w pokazie karmienia i treningu zwierząt. Dowiedzieli się, że dzięki treningom foki nie boją się ewentualnych badań, stają się bardziej ufne w stosunku do swoich trenerów, dzięki czemu mają oni możliwość systematycznego kontrolowania ich stanu zdrowia.

Kolejnym punktem zajęć terenowych było Muzeum Obrony Wybrzeża, prowadzone przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających zachowaniu dziedzictwa kulturowego i tradycji oraz ochrony środowiska przyrodniczego Półwyspu Helskiego i otaczającego go morza. Działalność Muzeum opiera się głównie na pracy społecznej członków Stowarzyszenia. Uczestnicy obejrzeli film historyczny i wysłuchali okolicznościowej prelekcji. Pierwszą obejrzaną ekspozycją, była sala poświęcona pamięci bohaterskiego obrońcy Helu, dowódcy baterii cyplowej, a po wojnie tragicznej ofierze ówczesnej polityki - komandorowi Zbigniewowi Przybyszewskiemu. Dzięki uprzejmości pracowników Muzeum, studenci zapoznali się ze sposobem funkcjonowania i zarządzania tej placówki. Na miejscu mieli możliwość zetknięcia się z historią tego miejsca poprzez zwiedzanie legendarnego stanowiska artylerii nadbrzeżnej – baterii Schleswig-Holstein. 

Ostatnim miejscem, które odwiedzili był punkt informacji turystycznej w Helu, w którym odbyli spotkanie z pomysłodawcą i założycielem tej placówki. Przybliżył on sposób funkcjonowania oraz organizacji tego typu instytucji. Po spotkaniu studenci odbyli dyskusję merytoryczną odnośnie zdobytych informacji. Podczas zajęć mieli możliwość zapoznać się z lokalnym folklorem i miejscową kuchnią w tawernie „Kutter”. Doświadczenia i umiejętności praktyczne wzbogaciły wiedzę teoretyczną co zaprocentuje w przyszłej pracy zawodowej.

Opracowali: Bebłowski Szymon, Gumińska Natalia, Marcinkowska Aleksandra
fot.  dr T. Studzieniecki
fot. dr T. Studzieniecki

fot. dr T. Studzieniecki

fot.  dr T. Studzieniecki
fot. dr T. Studzieniecki

fot. dr T. Studzieniecki

fot. M. Nowotka
fot. M. Nowotka

fot. M. Nowotka

fot.  dr T. Studzieniecki
fot.  dr T. Studzieniecki
fot. M. Nowotka

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji

Wytworzył informację:

Sz. Bebłowski, N. Gumińska, A. Marcinkowska
30.11.2016