Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Start'up – Przemysł

Dział Nauki i Współpracy uprzejmie informuje, że Instytut Autostrada Technologii i Innowacji organizuje w dwudniową bezpłatną konferencję „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Start'up – Przemysł”, która odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej, paw. A-0, sala 213, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Zapraszamy młodych pracowników nauki, doktorantów, studentów oraz koła naukowe do zaprezentowania opracowywanych innowacyjnych rozwiązań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowy i  marketingowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych wyrobów, procesów czy systemów zarządzania i sprzedaży.

Propozycje tytułów referatów wraz ze streszczeniem (minimum 500 wyrazów w układzie cel pracy, metoda, możliwości zastosowania) należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na: http://iati.pl/iv-edycji-bezplatnej-konferencji-pt-innowacyjne-pomysly-mlodych-naukowcow-nauka-startup-przemysl/.

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 maja 2018 roku! Udział w konferencji jest bezpłatny!

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Dudek-Muczyńska
23.03.2018