Legia Akademicka - trwa rekrutacja

Trwa rekrutacja do Legii Akademickiej. Termin zgłoszeń upływa 25 lutego 2019 roku.

Co należy zrobić?

  • Pobierz formularz zgłoszeniowy w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego, Mechanicznego, Nawigacyjnego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.
  • Wypełnij zgłoszenie.
  •  Dostarcz wypełnione zgłoszenie do Dziekanatu do dnia 25 lutego 2019 roku. 

Legia Akademicka - podstawowe informacje

Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchamiło w roku 2017 program pilotażowy ochotniczego szkolenia wojskowego studentów pod nazwą „Legia Akademicka”.

Szczegóły projektu

Pilotażowy Projekt ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej powstał w roku akademickim 2017/2018.

W części teoretycznej program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych (60 godzin dla podoficerów). Zajęcia odbędą się w formie wykładów. Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe.

Część praktyczna programu (trwająca 22 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 44 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) będzie realizowana w wytypowanych ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej.

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 22 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 22 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Legia Akademicka - dodatkowe informacje:

Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Promocji i Marketingu​

Wytworzył informację:

M. Zajk
18.02.2019
Wprowadzenie:
M. Zajk 18.02.2019
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 15.11.2019