Informacja na temat głosowania w Wyborach do Parlamentu Studentów UMG

Informacja na temat głosowania w Wyborach do Parlamentu Studentów UMG 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie glosuj24.pl

Drodzy Studenci,

Zgodnie z harmonogramem wyborczym od 23 do 26 listopada odbędą się głosowania dotyczące Wyborów do Parlamentu Studentów UMG, które zostaną przeprowadzone  online z wykorzystaniem platformy do głosowania zdalnego.

Będą one dostępne od godziny 9:30 do godziny 17:00 na platformie głosuj24.pl, zgodnie z harmonogramem wyborczym. 

Linki do głosowania wysyłane zostaną na adresy mailowe studentów podane w Wirtualnej Uczelni jako adres korespondencyjny (https://wu.umg.edu.pl/).

23 listopada – głosowanie online Wydział Nawigacyjny

24 listopada – głosowanie online Wydział Mechaniczny

25 listopada – głosowanie online Wydział Elektryczny

26 listopada – głosowanie online Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

 

Niezbędne jest sprawdzenie swojej poczty oraz wzięcie udziału w głosowaniu w wyznaczonym dla konkretnego wydziału terminie. Nawet, jeżeli otrzymacie link do głosowania wcześniej będzie on nieaktywny.

Jak głosować?

1. Otrzymacie za pośrednictwem poczty elektronicznej wpisanej przez was do Wirtualnej Uczelni zaproszenie dwa następujące po sobie maile do udziału w głosowaniu. System może wysyłać standardowo dwa takie zaproszenia z uwagi na pewność dostarczenia.

- prosimy też sprawdzić skrzynkę SPAM, gdyby nie było maili w skrzynce odbiorczej oraz jak trafi do SPAM przeniesienie wiadomości do skrzynki odbiorczej

- Wysyłającym będzie:

Nadawca

Uniwersytet Morski w Gdyni via Glosuj24.pl <aplikacjaatglosuj24.pl>

 

2. Prosimy otworzyć maila. Będzie w nim link, który przekieruje Was na formularz z głosowaniem. Proszę kliknąć w link.

3. Formularz z linku będzie aktywny zgodnie z harmonogramem wyborczym. Jeżeli klikniecie za wcześnie, pojawi się informacja, że głosowanie jest jeszcze nieaktywne. PROSIMY KLIKNĄĆ DOPIERO PO AKTYWACJI LINKÓW.

4. Prosimy oddać głos – zaznaczyć wybrane kandydatury. Każdy głosujący może oddać głos na maksymalnie 8 osób spośród wszystkich zgłoszonych na każdym wydziale kandydatów. Dostaje się 8 kandydatów z największą liczbą głosów. W razie konieczności może dojść do II tury zgodnie z harmonogramem wyborczym. Każdy student może oddać głos tylko raz.

5. Wyniki głosowania zostaną opublikowane zgodnie z harmonogramem wyborczym.

Głosowanie niejawne – jest odpowiednio zabezpieczone i ani administratorzy platformy ani operator z UMG nie ma wglądu w to jak i kto głosował. Po oddaniu głosu dane z serwera są zliczane a dane głosującego kasowane (opis zasad bezpieczeństwa w załączniku nr 2 – zaznaczone kolorem „Bezpieczeństwo Głosowania”.pdf)

Poniżej są zamieszczone obrazy z kolejnych kroków głosowania:

1. Mail z zaproszeniem (przykład)

2. Formularz głosowania po kliknięciu w link (przykładowy)

3. potwierdzenie oddania głosu - można sobie wydrukować (przykładowe głosowanie)

4. Wynik głosowania – nie widać kto zagłosował, po oddaniu głosu dane są zliczane i kasowane z serwera (przykładowe wyniki jakie spływają do komisji z platformy).

Z ogólnymi informacjami na temat platformy można się zapoznać na stronie:

http://glosuj24.pl/

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Promocji i Marketingu​

Wytworzył informację:

PSUM
18.11.2020
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: